Programe gradimo na predpostavkah:

skupnost - zagovorništvo - obvladovanje - spoštovanje - sočutje – dialog

MOTIVACIJSKI VODNIK K ZDRAVJU IN ZADOVOLJSTVU ZA OTOKE IN STARŠE